GESTIÓ DE QUALITAT, SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Implantació de normes internacionals (ISO 9001, BRC, FSC).

Implantació de sistemes de gestió de la qualitat.

Implantació de sistemes de gestió de la seguretat alimentaria.

Millora continua.

Càlcul de la petjada de carboni.

 

GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

Disseny i desenvolupament d'algoritmes y models matematics d'optimització.

Coordinació en el desenvolupament de la gestió de l'informació.

Disseny, desenvolupament i implantacions de ERP.

 

COMPRES I GESTIÓ D'APROVISIONAMENT

Centralització de compres.

Sistemes d'evaluació, homologació i selecció de proveïdors.

Anàlisis dels procesos i fluxes de compres.

Gestió de estocs.

 

PRODUCCIÓ

Estudi dels fluxos interns.

Anàlisis dels colls d'ampolla.

Plannificació de la producció.

 

MAGATZEMS

Diseny de nous magatzems.

Estudi dels procesos.

 

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ

Anàlisis de la xarxa de distribució.

Plannificació de rutes de transport.

 

A qui ens dirigim?

En dirigim a empreses, especialment del sector agroalimentari. En aquest últim cas, per a establir col·laboracions tant sigui de forma aïllada com de forma regular. Aquestes col·laboracions poden anar desde feines puntuals a projectes sencers i/o suport técnic

© 2017 ECM-ENGINYERIA.COM mail@ecm-enginyeria.com tel. 636 250 243