Implementació dels nous estàndards mediambientals en la gestió dels espais socials a nivell urbà

Projectes d'activitat ( hípiques, turisme rural, granjes escola....)

Avaluació de l'impacte ambiental, diagnosi, control ambient i ecoauditories.

Plans directors d'aigua i projectes de gestió de l'aigua.

Mobilitat sostenible

Restauració d'espais degradats, en espais naturals o rurals i la perifèria de la ciutat difosa, suburbana, recuperació de pedreres o abocadors, restauració de zones humides

A qui ens dirigim?

En dirigim a particulars, empreses, organismes públics i a d'altres professionals del paisatge.En aquest últim cas, per a establir col·laboracions tant sigui de forma aïllada com de forma regular. Aquestes col·laboracions poden anar desde feines puntuals a projectes sencers i/o suport técnic

 

© 2017 ECM-ENGINYERIA.COM mail@ecm-enginyeria.com tel. 636 250 243