Direccións d'obra

Gestió executiva de l'obra d'obres d'espais verds ( plaçes, parcs, passejos marítims, avingudes verdes, restauracións mediambientals....)

Estudi i preparació del sobre núm 2 i 3 de licitacions d'obra pública.

Implementació de sistemes de gestió d'obra en constructores d'obra civil.

Redacció de plans de seguretat i salut d'obres d'espais verds

A qui ens dirigim?

En dirigim a empreses constructores, organismes públics i a d'altres professionals del paisatge.En aquest últim cas, per a establir col·laboracions tant sigui de forma aïllada com de forma regular. Aquestes col·laboracions poden anar desde feines puntuals a projectes sencers i/o suport técnic

© 2017 ECM-ENGINYERIA.COM mail@ecm-enginyeria.com tel. 636 250 243