AQUESTS SÓN ALGUNS DELS PROJECTES QUE HEM REALITZAT

 

I múltiples informes, valoracions, consultes tècniques i col·laboracions amb d'altres professionals de l'enginyeria,  arquitectura, topografia i gestió de la cadena logística integral.

 

CLIENTS CORPORATIUS:

       

 

© 2017 ECM-ENGINYERIA.COM mail@ecm-enginyeria.com tel. 636 250 243