QUI SOM?

Enric Costas combina la seva activitat professional com a Director de l'Àrea de Qualitat, Higiene i Seguretat Alimentaria a Fabregas Packaging SL  amb la gestió de la Finca agrícola de Mas Borras i amb la consultoria en el sector de l'obra pública mediambiental, enginyeria agrícola, paisatgisme i logística.

Va iniciar la seva trajectoria professional treballant a J.Buch Construcció i Paisatge SL on va exercir durant més de 5 anys de cap d'obra i de projectista en el sector de l'obra civil mediambiental i de la jardineria pública i privada. Durant aquest temps va gestionar l'execució logística d'obres per un valor total de més de 6 milions d'euros i va redactar projectes per un import aproximat de 3 milions.

Desde  2013 la seva activitat s'ha focalitzat en la gestió de la cadena d'aprovisionament. Focalitzant l'atenció en el sector agroalimentari i el sector del packaging.

CV Enric Costas

CRITERIS BÀSICS

Els criteris basics

Entenem per paisatge, en general, qualsevol area que inclou tant faccions naturals, com les modelades per l’home i que tenen un reflex visual a l’espai.

El paisatge es defineix per les seves formes , naturals o antròpiques. Tot paisatge està composat per elements que s’articulen entre ells. Aquests elements son bàsicament de tres tipus: abiòtics, biòtics i antròpics, que apareixen per l’acció humana.

Entenem també per medi ambient l’entorn o suma total de tot allò que ens envolta i que afecta i condiciona especialment les circumstancies de vida de les persones o la societat en el seu conjunt.

El medi ambient és el conjunt de valors naturals, socials i culturals existents en un lloc i un moment determinat, que influeixen en la vida material i psicològica de l’home i al futur de les pròximes generacions. És a dir, el medi ambient no tracta només de l’espai on es desenvolupa la vida dels éssers vius, sinó que també engloba, a més, éssers humans, animals, plantes, objectes, aigua, sòl, aire i les relacions entre ells, així com elements tan intangibles como la cultura.

Aquests criteris, juntament amb el rigor tècnic, la creativitat estètica i les necessitats del client conformen els pilars bàsics sobre el qual es fonamenta la nostra feina.

D'altra banda, en el sector de la logística i gestió de la supply chain, especialment en el sector agrari, la continua innovació i seguiment de les tendències del sector, pensant sempre amb una visió empresarial, són el marc on s'empara la nostra activitat.

© 2017 ECM-ENGINYERIA.COM mail@ecm-enginyeria.com tel. 636 250 243