SERVEIS

ECM-ENGINYERIA ofereix serveix de consultoria, assessorament tècnic i la redacció de projectes de agronomia, paisatgisme, obra civil mediambiental  i gestió de l'aigua.

També oferim serveis de topografia i de consultoria en logística integral, especialment dins del sector agroalimentari.

 

El nostre valor afegit respecte a d’altres consultories és el tracte personalitzat en la redacció de cada encàrrec, on la persona que el desenvoluparà serà la mateixa que tractarà amb el client i la mateixa que farà les feines a peu de territori fugim del sistema de les consultories "factories de projectes".

Aquesta forma de treballar garanteix una qualitat que es tradueix en el compliment dels pressupostos previstos i en projectes estèticament viables, realistes i funcionals.

© 2017 ECM-ENGINYERIA.COM mail@ecm-enginyeria.com tel. 636 250 243