EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Planificació, gestió i ordenació d'explotacions. Projectes d'explotacions. Assessorament tècnic i gestió de subvencions.

CONSTRUCCIONS

Projectes d'instal·lacions rurals. Projectes d'activitats. Projectes d'electrificació rural. Hivernacles. Magatzems i naus. Tancaments. Instal·lacións de jardineria, Vivendes rurals...

REGADIUS

Transformacions en regadiu. Represes, basses, estancs, canals. Sanejaments i drenatges. Conducció d'aigües. Anivellació. Estudis de posada en regadiu...

VALORACIÓ

Taxacions d'assegurances agràries. Valoració de finques i construccions.  Valoració de cultius i danys als mateixos. Valoració de productes forestals.

A qui ens dirigim?

En dirigim a explotacions agrícoles, cooperatives, associacions agrícoles i a d’altres professionals del món agrari. En aquest últim cas per a establir col·laboracions tant sigui de forma  aïllada com de forma regular. Aquestes col·laboracions poden anar desde feines puntuals a projectes sencers i/o suport tècnic.

© 2017 ECM-ENGINYERIA.COM mail@ecm-enginyeria.com tel. 636 250 243