Projecte d'espais públics i privats, com jardins (interiors i exteriors), jardins sobre forjats, places, cementiris, jardins botànics, àrees esportives i recreatives, carrers o parcs en general.

Projecte dels sistemes naturals, com rius, platges, parcs forestals o parcs agraris.

Restauració d'espais degradats, en espais naturals o rurals i la perifèria de la ciutat difosa, suburbana, recuperació de pedreres o abocadors, restauració de zones humides.

Planejament i projectació d'espais protegits , a diferents escales, des dels parcs metropolitans fins les àrees naturals protegides.

Ajust de les infraestructures al territori (exemple carreteres, indústries, centrals d'energia, ports…) de cara a minimitzar el seu impacte ambiental.

Planificació per al desenvolupament sostenible , particularment en àrees que necessiten canvis en l'ús del sòl. Es tracta de la transformació del mosaic i de les formes del paisatge, especialment en relació als desenvolupaments rurals, agrícoles, turístics, suburbans, costaners i fluvials.

Implementació dels nous estàndards mediambientals en la gestió dels espais socials a nivell urbà.

Avaluació de l'impacte ambiental, diagnosi, control ambient i ecoauditories.

A qui ens dirigim?

En dirigim a particulars, empreses, organismes públics i a d'altres professionals del paisatge.En aquest últim cas, per a establir col·laboracions tant sigui de forma aïllada com de forma regular. Aquestes col·laboracions poden anar desde feines puntuals a projectes sencers i/o suport técnic

© 2017 ECM-ENGINYERIA.COM mail@ecm-enginyeria.com tel. 636 250 243